MENU

Wymagane dokumenty

Lista niezbędnych dokumentów

Zapoznaj się z listą niezbędnych dokumentów


Śmierć bliskiej osoby to zawsze trudne przeżycie. W głowie mamy wiele myśli i wspomnień. Cierpimy z powodu straty ale nawet w tych ciężkich chwilach, musimy pamiętać, że aby móc zorganizować pogrzeb, będziemy musieli dostarczyć odpowiednie dokumenty, bez których pochówek nie będzie możliwy. Poniżej opisujemy dokumenty które są niezbędne do organizacji


1. Karta zgonu

Jest to pierwszy dokument, który otrzymujemy od lekarza po stwierdzeniu zgonu. Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu, taką kartę wystawia lekarz, który przez ostatnie 30 dni przed śmiercią udzielał zmarłemu świadczeń lekarskich.


Jeśli śmierć nastąpiła poza szpitalem, to karta zgonu będzie wystawiona przez lekarza rodzinnego lub przez lekarza Pogotowia Ratunkowego. Karta zgonu jest bardzo ważnym dokumentem, gdyż bez niej nie otrzymamy aktu zgonu.

2. Akt zgonu

Oficjalny dokument który wystawiany jest przez Urząd Stanu Cywilnego, którego zadaniem jest rejestracja zgonu. Bez dokumentu aktu zgonu nie możemy zorganizować pochówku oraz otrzymać zasiłku pogrzebowego. Do Urząd Stanu Cywilnego musimy udać się w ciągu 3 dni od daty śmierci bliskiej osoby


Zazwyczaj robią to najbliższe osoby, czyli dzieci zmarłego, jego współmałżonek, najbliżsi krewni, osoby, które mieszkały razem w nim w jednym lokalu albo osoby, które były świadkiem jego śmierci. W celu otrzymania aktu zgonu z Urząd Stanu Cywilnego, należy pamiętać aby zabrać ze sobą dokumenty, które będą niezbędne do jego wystawienia, czyli musimy posiadać: dowód osobisty zmarłego (albo paszport) oraz kartę zgonu .

3. Jakie dokumenty będą potrzebne w zakładzie pogrzebowym?

Kiedy załatwimy już wszystkie formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego, należy udać się do zakładu pogrzebowego, gdzie trzeba będzie przedstawić odpowiednie dokumenty, które umożliwią nam zorganizowanie ceremonii pogrzebowej. Zakład pogrzebowy będzie potrzebował: 


- karty zgonu (o ile zlecenie obejmuje opłaty kancelaryjne i przygotowanie miejsca na cmentarzu), 

- aktu zgonu do ZUS,

- legitymacji ZUS emeryt /rencista (o ile mamy pobrać zasiłek pogrzebowy 4000 zł na poczet pokrycia kosztów pogrzebu), 

- udokumentowanie stosunku pokrewieństwa ze zmarłym stosownym aktem (np.: urodzenia, ślubu itd.) dowodu współmałżonka zmarłego

- NIP-u zmarłej osoby oraz jej współmałżonka, 

- legitymacji ZUS zmarłego i jego współmałżonka, 

- zaświadczenie z pracy o okresie zatrudnienia (jeżeli zmarły był osobą pracującą) oraz zaświadczenie z parafii (jeśli nabożeństwo odbywa się poza parafią zmarłego). 


Dodatkowo do zakładu pogrzebowego będzie trzeba dostarczyć również ubranie dla zmarłego. Naturalnie zdajemy sobie sprawę z natłoku informacji oraz potrzebnych dokumentów zatem nasi Pracownicy są zawszę do Państwa dyspozycji i służą pomocą oraz poradą na każdym etapie.


Dane kontaktowe

Skontaktuj się z nami!


Zakład Pogrzebowy Łza
Kraszewskiego 70, 33-380 Krynica-Zdrój

  1. Telefon:+48 604 473 339
  2. Telefon:+48 18 471 20 25
  3. Email:pogrzebykrynica@gmail.com

Potrzebujesz pomocy?

Masz pytania? Skorzystaj z formularza!