MENU

Organizacja pogrzebu

Organizacja pogrzebu - krok po kroku

Zapoznaj się z przebiegiem organizacji pogrzebu


1. Karta zgonu

Jest to pierwszy dokument, który otrzymujemy od lekarza po stwierdzeniu zgonu. Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu, taką kartę wystawia lekarz, który przez ostatnie 30 dni przed śmiercią udzielał zmarłemu świadczeń lekarskich.


Jeśli śmierć nastąpiła poza szpitalem, to karta zgonu będzie wystawiona przez lekarza rodzinnego lub przez lekarza Pogotowia Ratunkowegoo. Karta zgonu jest bardzo ważnym dokumentem, gdyż bez niej nie otrzymamy aktu zgonu.

2. Zgłoszenie zgonu

Na zgłoszenie zgonu w Urzędzie stanu Cywilnego mamy trzy dni. Jeśli śmierć nastąpiła w wyniku choroby zakaźnej czas ten skraca się do 24 h. Osobami zobowiązanymi do zgłoszenia zgonu są w kolejności:


- małżonek lub dzieci zmarłego,

- najbliżsi krewni lub powinowaci,

- osoby zamieszkujące ze zmarłym – współlokatorzy,

- osoby, które znalazły zmarłego lub świadkowie śmierci,

- administrator domu,

- w przypadku śmierci w szpitalu to administracja szpitala zgłasza zgon.

3. Zakład pogrzebowy

Z zakładem pogrzebowym musimy ustalić wszystkie szczegółów pogrzebu daty pogrzebu, cmentarza, na którym ma spocząć zmarły, formy pogrzebu ( świecki czy z obrządkiem religijnym), wybór trumny, czy wieńców.


Jeśli zdecydujemy się na usługi rozszerzone to nie będziemy musieli martwić się o ubranie zmarłego, jego wygląd, oprawę muzyczną czy transport ciała a nawet o wydrukowanie klepsydr. Ponadto na nasze życzenie zakład pogrzebowy jest w stanie załatwić formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w związku z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego czy złożenie wniosku o akt zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Akt zgonu musimy jednak odebrać osobiście.


Wszystkie ustalenia zawarte powinny być w umowie między stronami. By umowę zawrzeć potrzebna nam będzie karta zgonu, dowód osobisty zmarłego, ostatni odcinek renty czy emerytury lub zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu. Zakład pogrzebowy może dokonać potrącenia z uzyskanego zasiłku pogrzebowego jeśli osoba była ubezpieczona lub pozostawała na utrzymaniu osoby ubezpieczonej.

4. Akt zgonu

Po akt zgonu udajemy się do dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego. By go otrzymać musimy wystąpić z wnioskiem o wystawienie aktu zgonu. Dokument ten niezbędny jest nam by otrzymać zasiłek pogrzebowy. Do uzyskania aktu będą nam potrzebne:


- wypełniony wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, w którym określamy sposób w jaki chcemy odpis otrzymać – odbiór osobisty, wysyłka pocztą, na skrzynkę poczty elektronicznej,

- potwierdzenie wniesionej opłaty skarbowej w przypadku odpisu skróconego (22 zł) czy odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego (33 zł); 

- dokument tożsamości, do okazania,

- dokument potwierdzający nasz interes prawny w uzyskaniu aktu zgonu, jeśli sprawa dotyczy innej osoby.,5. Nabożeństwo żałobne i wybór cmentarza

Jeśli uroczystość ma być prowadzona w obrządku religijnym musimy osobiście uzgodnić z księdzem godzinę nabożeństwa i pochówek. Wybór kwatery i wykup miejsca załatwiamy z administracją cmentarza komunalnego.


Dane kontaktowe

Skontaktuj się z nami!


Zakład Pogrzebowy Łza
Kraszewskiego 70, 33-380 Krynica-Zdrój

  1. Telefon:+48 604 473 339
  2. Telefon:+48 18 471 20 25
  3. Email:pogrzebykrynica@gmail.com

Potrzebujesz pomocy?

Masz pytania? Skorzystaj z formularza!